nlen

Gingermood hecht veel waarde aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. Om de veiligheid van alle vertrouwelijke informatie waar wij mee omgaan te waarborgen, passen wij onze processen continu aan aan eisen van de wet, eisen van deze tijd en eisen van onze opdrachtgevers.

Certificering
Gingermood heeft een managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd dat is gecertificeerd (ISO 27001). In aanvulling hierop is een rapport opgesteld conform ISAE 3402 dat in het eerste kwartaal van 2019 zal worden geauditeerd door een externe auditor.

Interne verantwoordelijkheid
Onze medewerkers worden getraind op het verantwoord omgaan met informatiebeveiliging, interne protocollen en procedures en zijn gebonden aan geheimhoudingsverklaringen. Coaches uit de Gingermood Community hebben zich geconformeerd aan het informatiebeveiligingsbeleid en worden periodiek geïnformeerd over en getoetst op de naleving van de afspraken.

Volledig Secure

Gingermood hecht veel waarde aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. Om de veiligheid van alle vertrouwelijke informatie waar wij mee omgaan te waarborgen, passen wij onze processen continu aan aan eisen van de wet, eisen van deze tijd en eisen van onze opdrachtgevers.

Contact