“Ik zal nooit meer zeggen dat de ‘tijd alle wonden heelt’. Deze opvatting bevat namelijk minstens 2 misvattingen. Ten eerste dat verlies en verdriet een ziekte is die genezen moet worden en ten tweede dat het ooit over moet gaan.”.

Aldus Gingermood-coach Johan Massier tijdens de afgelopen Leertafel. Het thema van de Leertafel was ‘Verlies’, iets waar we allemaal vroeg of laat onherroepelijk mee te maken zullen krijgen. Hierbij hoeft het niet per se te gaan over de dood, want verlies kent vele gezichten. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van een baan, het verliezen van je partner in een echtscheiding of het ‘verliezen van jezelf’ wanneer je kampt met een burn-out. Johan is zelf een aantal jaren geleden geconfronteerd met het verlies van zijn zoon. Wat voor Johan heeft geholpen is erover schrijven. Hier is hij 14 jaar na het overlijden van zijn zoon mee begonnen, waardoor hij op een andere, nieuwe manier terug kon kijken op zijn verdriet en verlies.

De eerste misvatting over verlies en verdriet, dat het als een ziekte wordt gezien, uit zich bijvoorbeeld op de werkvloer. Na enkele officiële verlofdagen word je geacht je ziek te melden als je nog niet in staat bent om weer aan het werk te gaan. En als het te lang aanhoudt, word je doorverwezen naar de huisarts waarna je wellicht zelfs medicatie voorgeschreven krijgt. De tweede misvatting die Johan deelt, is dat het verdriet volgens velen ooit over moet gaan. Dit is niet zo; het kan jaren later nog op onverwachte momenten pieken. Maar dat is absoluut niet erg, zo zegt Johan. Verdriet is namelijk de keerzijde van liefde. Je kan met dezelfde passie rouwen voor iemand die overleden is, als waarmee je van hem of haar gehouden hebt.

De onkunde van anderen om met jouw verlies om te gaan is ook besproken tijdens de Leertafel. Dingen als “Heb je het al een plekje kunnen geven?” of “Ik vind het zo erg voor je ouders.” tegen een meisje die haar broer is verloren, zijn dingen die iemand liever niet wil horen wanneer hij verdriet heeft. Wat je daarentegen wel kunt doen is luisteren, luisteren en nog meer luisteren, vertelt Johan.

Rouw zelf is universeel, maar de ervaring daarvan niet. Het kan dus voor iedereen anders aanvoelen. Johan spreekt over vier rouwtaken:

  1. De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien
  2. De pijn van het verlies ervaren
  3. Je aanpassen aan de wereld na dit verlies
  4. Weer leren genieten en herinneringen bewaren

Al met al was het een hele mooie, verbindende Leertafel en hier willen we Johan graag voor bedanken.

Meer informatie over dit onderwerp? Ga naar: https://www.massiercoaching.nl/

De Gingermood Leertafels
Ongeveer 6 keer per jaar organiseert Gingermood een Leertafel op kantoor, speciaal voor de coaches van Gingermood. Een Leertafel is een interactieve lezing in een kleine setting (maximaal 12 coaches) van ongeveer 1,5 uur waarbij we een Gingermood-coach vragen om meer te vertellen over een bepaald thema, een bepaalde methode of een specialisme. Het is dus voor coaches en door coaches! Tijdens de Leertafel is altijd ruimte om vragen te stellen of met elkaar te sparren over onderwerpen. Zo blijven de coaches zich ook op die manier ontwikkelen en bouwen we aan een echte Coach-community waarbij betrokkenheid en persoonlijk contact centraal staan.

Share This